Ανάπτυξη Econoisis

1. Η κατασκευή και εμπορία συστημάτων ασφαλείας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και γενικά συναφών συστημάτων κατασκευών και εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών (τεχνική υποστήριξη after sales) σε αυτά.

 2. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τη χρήση και για την συντήρηση των παραπάνω αναφερομένων ειδών.

 3. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές από και προς την Ελλάδα αντίστοιχα των αντικειμένων των προηγούμενων περιπτώσεων.

 4. Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εσωτερικού για τα πιο πάνω είδη και κάθε συναφής εργασία.

 5. Η απόκτηση και εκμετάλλευση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 6. Η αγορά, πώληση, εκμετάλλευση ακινήτων.

 7. Η ενέργεια κάθε εμπορικής πράξης ή συναφούς εργασίας που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους πιο πάνω σκοπούς, περιλαμβανομένης της συμμετοχής της Εταιρίας σε όμοιες ή συναφείς επιχειρήσεις.

 8. Η υλοποίηση δια καταλλήλων επενδύσεων όλων των προαναφερομένων σκοπών και δραστηριοτήτων.

9. Η παροχή από την Εταιρία ή η αποδοχή υπέρ αυτής ή τρίτων εγγυήσεων σε σχέση με τα προϊόντα, εμπορεύματα και υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της εμπορικής και γενικά επιχειρηματικής της δραστηριότητας, εφόσον είναι προς το συμφέρον της Εταιρίας.

 

Σύνδεσμοι

CARDEL
http://www.cardel.gr/

CENERGY
http://www.cener.gr/  

Γιατί Φωτοβολταικά;

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια επένδυση που θα σας εξασφαλίσει ενέργεια και κέρδος. Συνδυάζουν προσωπικό και το κοινωνικό όφελος....περρισότερα

Έργα

imagegallery1

imagegallery2

Ερωτήσεις

UNDER CONSTRUCTION